Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Miljøsertifiseringer

Åpen furuskog med mosebunn. Foto.

Det finnes flere kjente sertifikatordninger innen miljø. Her vil vi si litt om de sertifikater som dokumenterer virksomhetens miljøarbeid.

De mest benyttede miljøsertifikater i Norge er Miljøfyrtårn, ISO 14000 og EMAS.

Bedrifter må selv vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomgå en miljøsertifisering, og eventuelt hvilken ordning som passer best for bedriften. Både størrelse på virksomheten, type virksomhet og opplevd behov for et slikt sertifikat har betydning for valget.  Det viktigste er at virksomhetene i størst mulig grad selv tenker over hvilke behov man har og hvilke tiltak som er hensiktsmessig.

Fordeler med å ha et anerkjent miljøsertifikat kan være at man enklere kan dokumentere virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid, for eksempel i anbudsprosesser eller ved etterspørsel fra kunder. Miljø er også et kriterium i offentlige anbud.  I noen tilfeller kan også forsikringsselskaper eller andre etterspørre slik dokumentasjon.  Se også Arbinns sider om offentlige anskaffelser.

Dokumentert miljøarbeid kan være en viktig brikke i virksomhetens samfunnsansvar.