Innhold

Miljøsertifiseringer

Artikkel, Ytre miljø og avfall

Åpen furuskog med mosebunn. Foto.

Furuskog nord for Rena Fotograf: Sofie Oraug-Rygh

Det finnes flere kjente sertifikatordninger innen miljø. Her vil vi si litt om de sertifikater som dokumenterer virksomhetens miljøarbeid.

De mest benyttede miljøsertifikater i Norge er Miljøfyrtårn, ISO 14000 og EMAS.

  • Miljøfyrtårn er en norsk sertifikatordning som har bransjespesifike krav som må oppfylles før en godkjenning.
  • ISO er en internasjonal standard, hvor betegnelsen ISO 14001 refererer til miljøledelse.
  • EMAS er en europeisk registrerings- og sertifiseringsordning styrt av EU-kommisjonen. Miljødirektoratet forvalter ordningen i Norge.

Bedrifter må selv vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomgå en miljøsertifisering, og eventuelt hvilken ordning som passer best for bedriften. Både størrelse på virksomheten, type virksomhet og opplevd behov for et slikt sertifikat har betydning for valget.  Det viktigste er at virksomhetene i størst mulig grad selv tenker over hvilke behov man har og hvilke tiltak som er hensiktsmesig.

Fordeler med å ha et annerkjent miljøsertifikat kan være at man enklere kan dokumentere virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid, for eksempel i anbudsprosesser eller ved etterspørsel fra kunder. Miljø er også et kriterie i offentlige anbud.  I noen tilfeller kan også forsikringsselskaper eller andre etterspørre slik dokumentasjon.  Se også Arbinns sider om offentlige anskaffelser.

Dokumentert miljøarbeid kan være en viktig brikke i virksomhetens samfunnsansvar.