Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Strategi for fleksibel arbeidsplass - Hjemmekontorpolicy

Kontorarbeidsplass med flere som sitter foran dataskjerm

Foto: Aksel Jermstad.

Mange bedrifter vil benytte hjemmekontor i fremtiden. For at dette skal bli en suksess og et konkurransefortrinn, bør virksomheten utforme en strategi for bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidsplass. Her får du nyttige tips til hvordan din bedrift kan lykkes i dette arbeidet.

Regjeringen har fastsatt endringer i forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene gjelder fra 1. juli 2022. Mange arbeidssøkere i dag ønsker og ser etter arbeidsgivere som kan tilby fleksible arbeidsformer. Da bør bedriften etablere en strategi for fleksibel arbeidsplass, som også ivaretar arbeidsmiljøloven. Det er en del av arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om det skal åpnes for arbeide fra hjemmekontor.

Endring av arbeidsformer påvirker hverdagen

Hjemmekontor på frivillig basis er et gode for ansatte som får mer frihet, fleksibilitet og autonomi. Det kan gi økt grad av arbeidsro til konsentrasjonskrevende oppgaver, og skape en enklere hverdag. Ansatte som opplever å bli gitt tillit, fleksibilitet og mulighet for selvledelse har ofte økt indre motivasjon. Avstandsledelse av ansatte på hjemmekontor krever andre former for ledelse. Bedrifter som jobber aktivt med relasjonsbygging og tillitsbasert ledelse, kan oppleve å få positive gevinster, som økt produktivitet og fornøyde medarbeidere.
Likevel kan hjemmekontor for enkelte skape en ubalanse mellom arbeidstid og fritid. Arbeidsdagene kan strekke seg utover alminnelig arbeidstid og arbeidet kan også intensiveres på hjemmekontoret. Det er viktig å skape en bedriftskultur som tar hensyn til dette, der det er forståelse for skillet mellom arbeidstid og fritid.

Når bedriften vurderer å etablere en strategi for fleksibel arbeidsplass/ hjemmekontorpolicy, bør man være bevisst på følgende forhold:
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"