Innhold

Hjemmekontor, fjernarbeid og fleksibel arbeidsplass

De siste årene har mange gjort seg erfaringer med bruk av hjemmekontor, digitale løsninger og endrede måter å jobbe sammen på. Hybride arbeidsformer og nye måter å organisere arbeidet på vurderes av mange.  Vi har her samlet nyttig informasjon om valg av arbeidssted, bruk av hjemmekontor og relaterte problemstillinger.

Maler og avtaler

 • Avtale om arbeid i eget hjem/hjemmekontor / Agreement concerning work from home

  Avtale om arbeid i eget hjem / Agreement concerning work from home

  • Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller sporadisk, reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr. 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”.
  • Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller sporadisk. Denne avtalemalen tar sikte på å dekke disse forhold.
  • Vær klar over at dette er en avtalemal, og at den enkelte virksomhet selv må vurdere om det er særlige forhold som bør tas inn i tillegg til punktene i avtalen.
  • Veilederen er ment som veiledning for å fylle ut malen.

  Egenerklæring om arbeidsmiljøet på hjemmekontor / Self-certification of working environment at home

  • Nedenfor finner du også en egenerklæring om HMS på hjemmekontoret på norsk og engelsk.

Fremtidsrettet ledelse

Rapport utarbeidet av Abelias ekspertpanel om hva som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver.

Rapporten peker på åtte særtrekk ved fremtidsrettede arbeidsgivere, og har i stor grad overføringsverdi til andre bransjer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt