Innhold

Hvordan hjelpe om du er bekymret for en ansatt

Kvinne lytter til en kollega.

Snakk med din kollega dersom du forstår at noe ikke er greit (Illustrasjonsfoto).

Har du en vag magefølelse om at noe ikke er helt greit hos en ansatt? Er du bekymret for at det kan skyldes et rus- eller spilleproblem?

Kanskje er du i tvil om du skal snakke med han eller henne. Mange er redd for å ta feil, skape dårlig stemning eller ødelegge en relasjon. 

Tegn og symptomer som kan lede til bekymring

Endringer i fravær som: 

 • økende sykefravær
 • fraværsmønster (mandagsfravær, etter ferier o.l.)
 • kommer ofte sent
 • mange avbrekk
 • forsvinner fra arbeidsplassen
 • fravær uten gyldig grunn

Endringer i atferd som: 

 • store humørsvingninger
 • sløv
 • irritert
 • aggressiv
 • trist
 • nedstemt
 • samarbeidsproblemer
 • trekker seg unna

Endringer i arbeidsutførelse som: 

 • nedsatt yteevne
 • nedsatt kvalitet
 • slurv og feil
 • ukonsentrert
 • interesseløs
 • likegyldig
 • overaktiv

Det er viktig å understreke at slike tegn ikke utelukkende betyr at det foreligger et rus- eller spilleproblem. Når du tar tak i dette kan det føre deg i mange forskjellige retninger.

Årsaker til tegn du ser kan være
 • en vanskelig livssituasjon
 • psykiske lidelser
 • sykdom eller bruk av medisiner
 • private problemer
 • bruk av rusmidler 
 • langvarig faste

Poenget er å snakke med din kollega for å vise at du ser at noe ikke er greit, og for å kunne bidra med hjelp. Som arbeidsgiver har du plikt til å følge opp dersom du opplever at en ansatt ikke fungerer som normalt.

Lederverktøy for medlemmer i NHO

«Den nødvendige samtalen»  er et lederverktøy for å snakke med en ansatt på bakgrunn av en bekymring.  

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.