Innhold

  Innhold

  NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  Koronapandemien: Aktuelt om gjenåpning, permittering m.m.
  1. Sommervikarer - husk arbeidskontrakt, arbeidstid og feriepenger

   Ved å følge NHOs ti råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer, kan du gi den sommeransatte et godt møte med arbeidslivet.

  2. Artikkel

   Tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering

   Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

  3. Artikkel

   Oppsigelse under permittering

   Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det bli klart for bedriften at det ikke vil være mulig å ta permitterte ansatte tilbake i arbeid innen rimelig tid. Når bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren viser seg å være av varig karakter, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for permittering. I slike tilfeller vil permitteringen måtte erstattes med oppsigelse. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette, samt eventuelle oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess.

  HMS Risikostyringsverktøy:

  Digitalt verktøy for styring av HMS-risiko. Gratis for NHO-medlemmer.

  Digitale håndbøker:

  Se hvordan våre digitale håndbøker kan spare bedriften din for tid og penger.

  NHO Kurs

  NHO Kurs

  Lær av våre eksperter

  Meld deg på

  Arbinn-app

  Arbinn-app

  Få Arbinn rett i lomma!

  Last ned Arbinn-appen til din telefon og ha nyttig informasjon tilgjengelig over alt.

  IOS: App Store

  Android: Google Play

  Bli medlem i NHO

  Se hva vi kan tilby. Beregn kontingent helt uforpliktende.

  Les mer om medlemskap