Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Lokale lønnsforhandlinger - skritt for skritt
 2. Lokale lønnsforhandlinger
 3. Bedriftens tariffavtale
 4. Hvem omfattes av de lokale lønnsoppgjør?
 5. De fire kriterier
 6. Andre kriterier
 7. Informasjon til de tillitsvalgte
 8. Reelle forhandlinger
 9. Praktiske forberedelser
 10. Forhandlingene
 11. Protokoll og gjennomføring av lønnsjusteringen
 12. Uenighet om lønnsfastsettelse

Lokale lønnsforhandlinger - skritt for skritt

Bedrifter som er bundet av tariffavtale har vanligvis en forpliktelse til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Dette innebærer at det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med tillitsvalgte. Denne veilederen vil vise deg hvordan du som arbeidsgiver kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på en god måte.

Gjennom sentrale forhandlinger bidrar de store organisasjonene i arbeidslivet til en viss koordinering av lønnsutviklingen i Norge.

I privat sektor er det likevel slik at mesteparten av lønnsutviklingen skjer med utgangspunkt i lokale forhandlinger i den enkelte bedrift. Bare slik er det mulig å ivareta forskjeller i lønnsevne og andre lokale utfordringer.

Les mer om det sentrale tariffoppgjøret

Les mer om gangen i et sentralt tariffoppgjør

Det fremgår av de ulike overenskomstene om man er forpliktet til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. NHO har en hovedinndeling i arbeider-/operatør- og funksjonæroverenskomster. Det finnes videre to typer arbeideroverenskomster – minstelønnsoverenskomster og normallønnsoverenskomster. Når det gjelder normallønnsoverenskomstene, så reguleres all lønn i tariffavtalen, og det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger for disse avtaleområdene. For funksjonæravtalene og minstelønnsavtalene er det krav om at bedriften gjennomfører lokale lønnsforhandlinger.

Denne veilederen tar utgangspunkt i at bedriften er bundet av en tariffavtale hvor det er krav om at det gjennomføres lokale forhandlinger. De tillitsvalgte har da rett til å forhandle lønn på vegne av sine medlemmer.

Bedriften må sette seg inn i resultatet fra det sentrale oppgjøret, både hvilke direkte kostnader dette betyr for bedriften, og hvilke føringer som eventuelt er gitt for de lokale forhandlingene. De lokale lønnsforhandlingene skal ikke starte før det sentrale oppgjøret er gjennomført og vedtatt. En forutsetning for å gjennomføre gode forhandlinger er kunnskap om forhandlingstemaene, og evne til å diskutere disse på en konstruktiv måte. NHO arrangerer hvert år informasjonsmøter for medlemsbedriftene i etterkant av de sentrale forhandlingene. Der gjennomgås resultatet av forhandlingene og annen viktig informasjon for bedriften når det skal forhandles med de tillitsvalgte.

Husk at resultatet for de sentrale forhandlingene er beregnet med utgangspunkt i alle bedriftene innenfor et tariffområde. Lokale forhandlinger skal baseres på den enkelte bedrifts lønnsevne, og vil derfor medføre ulike resultater.

Bedriftens lønnskostnadsvekst påvirkes av eventuelle generelle tillegg fra det sentrale oppgjøret, eventuelle garantitillegg og andre lønnskostnadsøkninger i løpet av året. For en bedrift som har dårlige driftsresultater og liten lønnsevne, kan det være fullt forsvarlig å gi lite eller null i lokale lønnstillegg. I bedrifter som har gode resultater kan det være riktig å gi lokale tillegg som kan innebære at den lokale lønnsveksten overstiger den lønnsramme som de sentrale parter har lagt til grunn på makronivå.


Les mer om:
 • Bedriftens tariffavtale
 • Hvem omfattes av de lokale lønnsoppgjør?
 • De fire kriterier
 • Andre kriterier
 • Informasjon til de tillitsvalgte
 • Reelle forhandlinger
 • Praktiske forberedelser
 • Forhandlingene
 • Protokoll og gjennomføring av lønnsjusteringen
 • Uenighet om lønnsfastsettelse

Les mer om lokale lønnsforhandlinger

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"