Innhold

Skatteregler for gaver til ansatte

Artikkel, Lønn og tariff

Illustrasjonsfoto.

Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver. Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 1000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt.

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger:

  • Ved ansettelse i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000. Dersom gaven består i gullklokke med inskripsjon, er grensen kr 12 000.
  • Dersom bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, så kan det gis gave til en verdi inntil kr 3000.
  • Samme beløpsgrense, kr 3000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon eller slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 1000.
  • Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, så er grensen kr 4500.

I følge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, en rimelig vinflaske o.l. ikke anses som skattepliktig inntekt. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, at det er vanlig å markere jubileer etc. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter, men det er anledning til å gi gavekort så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Bestemmelsen om skattefritak for gaver finnes i forskrift til skatteloven § 15-15-1 flg.