Innhold

Oppsigelse og bortfall av særavtaler

Hvordan sier man opp en særavtale? Er det noe man må gjøre før man kan si opp særavtalen? Hva skjer når særavtalen er sagt opp? Denne artikkelen vil besvare disse spørsmålene bl.a. ved å gjennomgå hvordan man sier opp eller reviderer særavtaler i tråd med Hovedavtalen mellom LO og NHO. Artikkelen tar også for seg virkningen av at en særavtale er sagt opp.

Begge parter, både arbeidsgiver og arbeidstakerne, kan ha behov for å endre eller avvikle en særavtale. Regler og prosedyrer for dette er beskrevet i Hovedavtalen. Les mer om særavtaler her. Partene kan ved enighet foreta endringer i en særavtale uten å følge prosedyrene i Hovedavtalen.

Særavtaler opphører aldri automatisk. Dette gjelder selv om det er avtalt en bestemt løpetid.

Les mer om
- Forhandlinger før oppsigelse av en særavtale
- Oppsigelse av særavtaler
- Partiell oppsigelse
- Virkningen av oppsigelsen
- Særavtalens stilling under tariffrevisjoner
- Oppsigelser som aksjonsform

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"