Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Streik - skritt for skritt
 2. Hva er en streik?
 3. Før streik: Hvordan forberede seg?
 4. Når starter streiken?
 5. Hvem kan arbeide under streik?
 6. Omdisponering av arbeidstakere som ikke streiker
 7. Hva kan være streikebryteri?
 8. Unntak fra streik – nedkjøringsavtaler og dispensasjonssøknader
 9. Hvilke konsekvenser har streik for lønn, ferie mv.?
 10. Hva skjer etter konflikten?
 11. Rettskilder

Streik - skritt for skritt

Denne veilederen skal gi deg de nødvendige rådene for at din bedrift skal vite hvordan dere skal forholde dere ved en streik i forbindelse med lønnsoppgjør. Veilederen gir deg derfor informasjon om følgende:

 • Hva en streik er
 • Hvordan man forbereder seg ved streikefare
 • Når streiken inntreffer
 • Hvem som kan arbeide under streik
 • Muligheten til å omdisponere arbeidstakere under en streik
 • Hvem kan ikke jobbe under en streik – streikebryteri
 • Unntak fra streik – nedkjøringsavtaler og dispensasjonssøknader
 • Hvilke konsekvenser streik har for lønn, ferie mv.
 • Hva som skjer etter en streik

Hva er en streik?

Streik defineres i arbeidstvistloven § 1 bokstav f som en "hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap, eller i forståelse med hverandre, iverksetter for å oppnå en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft."

Arbeidstakerne bruker streik for å få gjennomslag for sine krav helt eller delvis ved å bruke makt. En streik vil ofte sette arbeidsgivere i en svært vanskelig økonomisk situasjon; jo lenger tid en streik varer, desto mer øker presset på partene til å komme frem til en enighet.

I denne veilederen skal vi ta for oss streik i forbindelse med revisjon av tariffavtaler. Tariffstreik er det vi her omtaler som "streik". Tariffstreik er maktmiddelet som arbeidstakernes organisasjoner under gitte vilkår kan ta i bruk. I Norge er det kun fagforeningene, ikke den enkelte arbeidstaker, som har myndighet til å ta medlemmer ut i streik.

Les mer om sympatistreik
Les mer om politisk demonstrasjonsstreik

En streik i forbindelse med tariffoppgjør, der det allerede er en tariffavtale, kan først gjennomføres etter at partene har forsøkt å komme til enighet gjennom forhandlinger og mekling uten å lykkes.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"