Innhold

 • Arbeidskontrakter, rekruttering og ansettelser

  Finn ansettelsesavtaler på norsk og engelsk, forslag til intervjuspørsmål og veiledning i hvordan du skal gå frem. Contracts in English.

 • Malhjelperen

  Malhjelperen er et verktøy som gir deg veiledning underveis som du skal fylle ut arbeidsavtaler.

 • Midlertidige ansettelser

  Det gjelder klare grenser for hvor mye - og ikke minst hvor lenge - midlertidig ansettelse kan benyttes. Nedenfor vil du finne svar på praktiske problemstillinger om midlertidige ansettelser.

 • Innleie av arbeidskraft

  Om en bedrift har behov for midlertidig arbeidskraft, er det flere løsninger å velge mellom. Her gjennomgås regler for innleie og entrepriseavtaler.

 • Lærlinger

  Ved å bli lærebedrift sikrer man bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov, og viser samfunnsansvar. Her finner du det du trenger å vite om hvordan du går frem.

 • Utenlandsk arbeidskraft

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap, og det er arbeidsgiver som har det primære ansvaret for at alt er i orden.

 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtalen

  Reglene om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven laget for å sikre arbeidstakere minimumsrettigheter. Samtidig kan arbeidsgiver fortsatt verne om egne interesser, dersom virksomhetens særlige behov nødvendiggjør det.