Innhold

Dette gir grunnlag for midlertidig ansettelse

Smilende kvinne ved pc.

Loven gir seks forskjellige grunnlag for midlertidig ansettelse. I denne artikkelen gjennomgås de i den rekkefølgen de står i arbeidsmiljøloven § 14-9.

Hovedregelen i norsk rett er fast ansettelse. Likevel åpner lovgivningen for ansettelse på midlertidig grunnlag i flere tilfeller. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) lister opp ulike situasjoner der arbeidsgiver kan ansette arbeidstaker midlertidig. Dersom ansettelsesforholdet ikke faller inn under ett av grunnlagene som gjennomgås nedenfor, må arbeidstakeren ansettes fast. 

Innhold i artikkelen
 • Alternativ A - Når arbeidet er av midlertidig karakter
 • Alternativ B - Vikar
 • Alternativ C - Praksisarbeid
 • Alternativ D - Deltaker i arbeidsmarkedstiltak
 • Alternativ E - Idrettsutøvere
 • Alternativ F - Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
 • Kort om "ekstrahjelp/tilkallingshjelp/ringevikar"
 

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du full tilgang til Arbinn?"

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.