Innhold

Skatt for utlendinger

Penger.

Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

Ved fast eller midlertidig ansettelse av utenlandske statsborgere gjelder samme krav til rapportering, skatteinnbetaling, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring som om det var en norsk statsborger som ble ansatt. Det gjelder imidlertid en del særregler for blant annet registrering av identitet.

Skatteetatens guide til selskaper som skal benytte utenlandske statsborgere