Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Krav til innholdet i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

I arbeidsmiljøloven er det flere krav til hvilken informasjon som skal inntas i arbeidsavtaler. Vi gir deg informasjon om hva som må med i den skriftlige arbeidsavtalen.

En rekke opplysninger skal inn i arbeidsavtalen

Norge har gjennomført EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår. Dette har resultert i flere minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen (arbeidsmiljøloven § 14-6).

Arbeidsavtalen må inneholde en rekke opplysninger som blant annet:

  • Lønnselementer: De ulike elementene som utgjør lønnen, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt.
  • Arbeidstid: Dersom daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det.
  • Vaktendringer og overtid: Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, samt betaling for slikt arbeid.
  • Arbeidsplass: Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidsplass, skal du opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder, eller at arbeidstaker fritt kan bestemme dette selv.
  • Opphør: Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold, som gjelder ved oppsigelse og avskjed. 
  • Rett til kompetanseutvikling: Opplysninger om arbeidstakers rett til opplæring tilbudt av arbeidsgiver, eksempelvis krav på opplæring som følger av tariffavtale, arbeidsgiverpolicy eller liknende. Det er nok å gi overordnet informasjon om bedriftens opplærings- og kompetansepolitikk, og omfanget av opplæringen du tilbyr. De ansatte må få beskjed om hvor informasjon om opplæring og kompetansepolitikk finnes. Det er ikke nødvendig å lage liste over alle kurs og tilbud som tilbys
  • Annet betalt fravær: Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver. For eksempel betalt trening i arbeidstiden.
  • Sosiale ytelser: Du må opplyse om ytelser til sosial trygghet som du administrerer og betaler for, og navn på institusjoner som leverer slike ordninger som du helt eller delvis finansierer. Dette gjelder eksempelvis pensjons- og forsikringsordninger, eller dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger/foreldrepenger. Det er kun krav til å gi generell informasjon, og ikke nødvendig å opplyse om alle vilkår og betingelser.
  • Innleiers identitet: Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak må den som er innleier fremgå av arbeidsavtalen. Opplysningen skal gis så snart innleiers identitet er kjent. Med identitet menes innleiebedriftens registrerte firmanavn i Brønnøysundregistrene. Det må også gis skriftlig informasjon ved skifte av innleier.

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.