Innhold

Permisjoner

Lønnet / ulønnet permisjon, velferdspermisjoner, utdanningspermisjoner med mer. Spørsmål og svar, maler og skjemaer.

Heike svarer på vanlige spørsmål om permisjon.

Artikkel

Når har man krav på permisjon?

Etter arbeidsmiljøloven (AML) kan man ha krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdannelse, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider

Artikkel

Hjemme med sykt barn

Rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns eller barnepassers sykdom gjelder til og med det kalenderår barnet fyller 12 år.

Bli medlem!

Bli medlem i NHO-felleskapet og nyt godt av mange gode medlemsfordeler.

Se medlemsfordeler Gå til innmelding