Innhold

Permisjoner

Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn.

Heike svarer på vanlige spørsmål om permisjon.

Artikkel

Endringer i foreldrepermisjonen fra 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 endres mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 uker til 15 uker. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbehold mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

Bli medlem!

Bli medlem i NHO-felleskapet og nyt godt av mange gode medlemsfordeler.

Se medlemsfordeler Gå til innmelding