Innhold

Hvor lenge kan en permittering vare?

Artikkel

En permittering innebærer at arbeidstaker blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver betaler lønn i en arbeidsgiverperiode før arbeidsgiver fritas fra lønnsplikten. Det er viktig å være oppmerksom på at perioden arbeidsgiver fritas fra lønnsplikten og perioden man kan fristille en arbeidstaker fra sine arbeidsoppgaver ikke nødvendigvis er sammenfallende.

Permitteringsperioden – perioden arbeidstaker fritas fra arbeidsplikten

Adgangen til å permittere – ved å frita en arbeidstaker fra arbeidsplikten – er tariffestet i Hovedavtalen mellom LO og NHO. Denne generelle adgangen til å permittere gjelder for privat næringsliv, men er ikke lovregulert. Innholdet i permitteringsordningen for bedrifter som ikke er tariffbundne er langt på vei basert på Hovedavtalen mellom LO og NHO på ulovfestet grunnlag.

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"