Innhold

Oppsigelse under permittering

Oppsigelse/advarsel

Oppsigelse/advarsel.

Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det bli klart for bedriften at det ikke vil være mulig å ta permitterte ansatte tilbake i arbeid innen rimelig tid. Når bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren viser seg å være av varig karakter, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for permittering. I slike tilfeller vil permitteringen måtte erstattes med oppsigelse. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette, samt eventuelle oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess.

Løpende vurdering

Bedrifter som har permittert ansatte må fortløpende vurdere om vilkårene for permittering er til stede.

Et av grunnvilkårene for permittering er at bedriftens problemer med å sysselsette sine ansatte på en økonomisk forsvarlig måte er midlertidig. Bedriften må derfor foreta en forsvarlig og realistisk vurdering av utsiktene for å kunne ta de permitterte tilbake i arbeid – normalt innen seks måneder, jf. Hovedavtalen § 7-1 nr. 2. Dersom bedriftens økonomiske situasjon forverres eller det av andre grunner blir klart at utfordringene er varige, foreligger det ikke grunnlag for videre permittering. I en slik situasjon vil det være aktuelt for bedriften å iverksette en nedbemanningsprosess for å redusere arbeidsstokken permanent.

Nedbemanningsprosessen

Enhver arbeidsgiver som ser seg nødt til å nedbemanne er forpliktet til å følge de alminnelige regler for oppsigelse. Dette gjelder også i en situasjon der hele eller deler av arbeidsstokken er permittert.

Overordnet kan en nedbemanningsprosess sies å bestå av følgende skritt:

Gangen i en nedbemanningsprosess og bedriftens plikter i en slik prosess er nærmere beskrevet i nedbemanningsveilederen.

Les mer om de særlige problemstillingene som reiser seg når en nedbemanning berører permitterte ansatte, og hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette. Artikkelen tar også for seg hvordan oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess påvirker arbeidsgivers lønnsplikt og oppsigelsestiden.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"