Innhold

Permittering og bruk av vikarer

Artikkel

Flere bedrifter opplever for tiden midlertidig sysselsettingsmangel i deler av virksomheten sin, som gir saklig grunn til permittering. Samtidig kan det oppstå midlertidige behov for arbeidskraft i andre deler av virksomheten, for eksempel på grunn av sykdom eller annet fravær. Et relevant spørsmål er om virksomheten da kan bruke vikarer for å dekke behovet.

Artikkelen gir deg svar på følgende spørsmål:

• I hvilke tilfeller må man må benytte permitterte arbeidstakere ved vikarbehov?
• I hvilke tilfeller kan man ansette vikarer under en permittering?
• Må bedriften avslutte midlertidige ansettelsesforhold under en permittering?
• Kan man benytte sommervikarer under en permittering?