Innhold

Permittering og bruk av vikarer

Artikkel

Mann med hjelm og vernebriller jobber med en stor maskin.

Permittering forutsetter en midlertidig situasjon som tilsier at en saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften å permittere.

Flere bedrifter opplever for tiden midlertidig sysselsettingsmangel i deler av virksomheten sin, som gir saklig grunn til permittering. Samtidig kan det oppstå midlertidig behov for arbeidskraft i andre deler av virksomheten, for eksempel på grunn av sykdom eller annet fravær. Et relevant spørsmål er om virksomheten da kan bruke vikarer for å dekke behovet.

Artikkelen gir deg svar på følgende spørsmål:
  • I hvilke tilfeller må man benytte permitterte arbeidstakere ved vikarbehov?
  • I hvilke tilfeller kan man ansette vikarer under en permittering?
  • Må bedriften avslutte midlertidige ansettelsesforhold under en permittering?
  • Kan man benytte sommervikarer under en permittering?