Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Enkle råd for konfliktløsing i et arbeidsforhold

To personer på jobb snakker sammen. Foto.

Konflikthåndtering kan læres. I et godt arbeidsmiljø løses utfordringer underveis. Slik blir det enklere å håndtere vanskeligere saker. Foto: IStock.

Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres det ikke, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem. I verste fall kan det lede til psykososiale problemer for de involverte.

I denne sammenheng snakker vi om konflikter mellom mennesker i et arbeidsforhold, mellommenneskelige konflikter.

Hvordan forebygge konflikter
  • Etabler et raust og inkluderende arbeidsmiljø med klare signaler fra ledelsen om "hvordan skal vi ha det hos oss".
  • La tillitsvalgte og ansatte medvirke i å bygge en sunn arbeidskultur.
  • Se det psykososiale arbeidsmiljøet, som ledelse, medvirkning, samarbeid og trivsel, som en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

 

Håndtering av konflikter

Faktorer som bygger opp under god håndtering av konflikter:

Konflikthåndtering

• Toleranse for forskjellighet.

• Opplevelser må respekteres.

• Ta ansvar for egne reaksjoner.

• Bygg enighet ut fra fakta.

• En klar holdning til at utilbørlig adferd, uansett grunn, ikke er akseptabel.

• En god forståelse av lovverk og avtaler (f.eks. forpliktelser hos både arbeidsgiver og arbeidstaker ifølge Arbeidsmiljøloven).


Øvelse gjør mester

Konflikthåndtering kan læres. Ved å løse utfordringer og mindre problemer underveis i et godt arbeidsmiljø, vil det være enklere å håndtere litt vanskeligere enkeltsaker. Er situasjonen vanskelig, sørg for hjelp til håndtering fra fagfolk på området. Det dårligste alternativet, er å gjøre ingenting. Det forverrer situasjonen.

Vi har laget et handlingsprogram mot trakassering og konflikter i bedriften.