Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Onboarding og offboarding

Hvordan sikrer du at virksomheten har en ryddig prosess på både å ta imot nyansatte og avslutte arbeidsforholdet på en god måte når den dagen kommer. På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om både innsettelse og avslutning av arbeidsforholdet. Begge deler kan være avgjørende for å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft.

Planlagt on- og offboarding: Hva og hvorfor?

En god og vellykket onboarding vil gi økt motivasjon hos den nyansatte, som vil føle seg ekstra ivaretatt av bedriften den skal starte i allerede før første arbeidsdag. 
Men hva skjer i andre enden? Hva med den dagen når den ansatte av en eller annen grunn slutter i bedriften? Tilrettelegger dere for en ryddig og forutsigbar avslutning av arbeidsforholdet?

Begge deler kan være avgjørende for å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft, det bidrar til et godt arbeidsmiljø, og er avgjørende for å skape et godt omdømme.

Hvordan ta i mot og følge opp nyansatte på en god måte? 6 steg til en vellykket onboarding.

Nyttige maler

Oppstart

  • Onboarding sjekkliste

     Listen er redigerbar, slik at du kan legge til og trekke fra innhold tilpasset ditt behov. Listen har eksempler på aktuelle oppgaver og forberedelser du bør gjøre fra avtale er signert, (før tiltredelse), og frem til og med første 3 mnd i stillingen.

Sluttsamtale

  • Mal for attest

    Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.