Innhold

Hvem er omfattet av en tariffavtale og ufravikelighet?

Denne artikkelen handler om hvilke medlemmer som omfattes og bindes av NHOs tariffavtaler. Artikkelen beskriver også noen av virkningene som følger av å være tariffbundet.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Se arbeidstvistloven § 1 bokstav e. En tariffavtale skal være skriftlig. I tillegg er det krav om at avtalen skal gjelde generelt for ubestemte arbeidstakere, i motsetning til for eksempel en avtale som regulerer vilkår for nærmere bestemte arbeidstakere.

Hvem er bundet av en tariffavtale?

En tariffavtale binder både avtalens parter og partenes medlemmer.

Arbeidsgiversiden

I NHOs tariffavtaler inngår NHO alltid som part. I bransjeavtaler vil også en landsforening være part i tariffavtalen. De enkelte medlemsbedrifter er ikke part i avtalen.

Et av flere særtrekk ved en tariffavtale er at den ikke bare er bindende for avtalens parter, den binder også partenes medlemmer. På arbeidsgiversiden vil dette være NHOs medlemsbedrifter.

Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at medlemsbedriften blir bundet av en tariffavtale. For at bedriften skal bli bundet av en tariffavtale, stilles det krav om at det opprettes ("gjøres gjeldende") en tariffavtale. Vanligvis skjer dette ved at en fagforening fremmer krav om at en tariffavtale opprettes på bedriften. Krav om opprettelse av tariffavtale skal være skriftlig (HA § 3-9).

Les mer om opprettelse av tariffavtale

Arbeidstakersiden

På arbeidstakersiden vil hovedorganisasjonen (eksempelvis LO/YS), på samme måte som NHO, være part i en tariffavtale. I tillegg vil normalt ett forbund stå oppført som part i overenskomsten sammen med hovedorganisasjonen på arbeidstakersiden. En rekke frittstående fagforeninger, eksempelvis NITO og Lederne er ikke hovedorganisasjoner. Disse organisasjoner vil stå alene som part på arbeidstakersiden.

Les mer om tariffhierarkiet

Stillingen må omfattes av omfangsbestemmelsen i tariffavtalen

Omfangsbestemmelsen beskriver hvilke typer bedrifter som kan være omfattet av tariffavtalen. Organiserte arbeidstakere som er medlem av fagforeningen og som arbeider i en stilling som omfattes av tariffavtalens omfangsbestemmelse vil også være direkte bundet av tariffavtalen.
NHOs tariffavtaler kan deles inn i to hovedkategorier; operatøravtaler/arbeideroverenskomst og funksjonæravtaler .

Les mer om NHOs overenskomster og industriforbundsmodellen
Les mer om: 

  • Hva det innebærer at stillingen må omfattes av omfangsbestemmelsen i tariffavtalen
  • Uorganiserte arbeidstakere 
  • Arbeidsavtaler kan ikke stride mot tariffavtalen
  • Utmelding av en organisasjon som er part i tariffavtalen

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"