Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 16.08.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Elektrokjemisk industri

101

Norsk Industri

Streik

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 04.05.22
 • Utløp mekling 12.08.22
 • Konflikt start: 15.08.22

AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner

533

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 16.06.22
 • Forhandlingsenighet: 16.06.22

Anleggsoverenskomsten

4

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsenighet: 04.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Frist uravstemning: 20.05.22

Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF

37

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 11.05.22
 • Forhandlingsenighet: 12.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF

6

Byggenæringens Landsforening

Fellesforbundet

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 11.05.22
 • Forhandlingsenighet: 12.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Avisbudavtalen

457

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.05.22
 • Forhandlingsenighet: 11.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Baker-og konditoroverenskomsten

133

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 18.05.22
 • Forhandlingsenighet: 20.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 15.06.22
 • Frist uravstemning: 15.06.22

Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten

160

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Besetning på lasteskip i kystfart

472

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Besetning på passasjerskip i kystfart

471

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22