Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 08.09.2023

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Tannteknikeroverenskomsten

81

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

  • Forhandlingsstart: 02.06.22

Transportselskaper-Taxisentraler-LO

403

NHO Transport

Ikke startet

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

Transportselskaper-Taxisentraler-YS

404

NHO Transport

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Ubemannet luftfart

593

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Norsk Helikopteransattes Forbund

Oppgjørets gang

Flyteknikeroverenskomsten

279

NHO Luftfart

Se kommentar

Motpart:

Norsk Flytekniker Organisasjon

Oppgjørets gang

  • Forhandlingsstart: 05.05.22
  • Forhandlingsbrudd: 25.05.22
  • Utløp mekling 17.06.22
  • Konflikt start: 18.06.22
  • Konflikt slutt: 28.06.22

NHO innførte lockout fra og med 26. juni. Tvungen lønnsnemnd fra 28. juni.

BPA-overenskomsten

595

NHO Geneo

Ikke oppgitt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

Grossistavtalen - NTF

369

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

  • Forhandlingsstart: 23.05.22

Helse- og omsorgsoverenskomsten (Delta)

596

NHO Geneo

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Hovedavtale - Finans Norge og Finansforbundet

601

NHO

Ikke oppgitt

Motpart:

Finansforbundet

Oppgjørets gang

Hovedavtale Finans Norge - Econa

606

Finans Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Econa

Oppgjørets gang