Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Tannteknikeroverenskomsten

81

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.06.22

Trafikkpersonell, funksjonærer og redning

388

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

Transportselskaper-Taxisentraler-LO

403

NHO Transport

Ikke startet

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

Transportselskaper-Taxisentraler-YS

404

NHO Transport

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Ubemannet luftfart

593

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Norsk Helikopteransattes Forbund

Oppgjørets gang

Butikkoverenskomsten-HK

70

NHO

Se kommentar

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.10.22

Forhandlingene er utsatt - etter ønske fra HK

Flyteknikeroverenskomsten

279

NHO Luftfart

Se kommentar

Motpart:

Norsk Flytekniker Organisasjon

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 05.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 25.05.22
 • Utløp mekling 17.06.22
 • Konflikt start: 18.06.22
 • Konflikt slutt: 28.06.22

NHO innførte lockout fra og med 26. juni. Tvungen lønnsnemnd fra 28. juni.

BPA-overenskomsten

595

NHO Geneo

Ikke oppgitt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

Grossistavtalen - NTF

369

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.05.22

Operatørselskaper-Lederne

271

Offshore Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Lederne

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 04.05.22
 • Utløp mekling 11.06.22
 • Frist uravstemning: 30.06.22
 • Konflikt slutt: 05.07.22
 • Konflikt start: 05.07.22

Meklingsresultatet er nedstemt i uravstemning den 30.6. Streik iverksettes fra den 05-07-2022. Streiken avblåst i Rikslønnsnemnd den 05-07-2022.