Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 16.08.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Byggeindustrien

328

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.03.22
 • Forhandlingsbrudd: 23.03.22
 • Utløp mekling 07.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Byggeindustrien - Parat

399

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsenighet: 27.04.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22

Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl

57

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.05.22
 • Forhandlingsenighet: 24.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Elektrofagene - YS/Parat

438

Nelfo

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Oppgjør vedtatt: 22.06.22

Farmasøytisk Industri

109

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 11.05.22
 • Forhandlingsenighet: 11.05.22

Fellesoverenskomsten for byggfag

331

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 17.03.22
 • Utløp mekling 04.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Fellesoverenskomsten for byggfag-YS

414

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsenighet: 27.04.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22

Fellesoverenskomsten-Treforedling

159

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Frist uravstemning: 20.05.22

Fiskeindustribedrifter

138

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.05.22
 • Forhandlingsenighet: 05.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 08.06.22
 • Frist uravstemning: 08.06.22

Fiskemel- og fiskefôrindustrien

102

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 24.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 25.05.22
 • Forhandlingsenighet: 25.05.22