Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Bukseringsrederier-Maskinistforbundet

264

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb

257

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

167

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Bussbransjeavtale-LO

501

NHO Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 22.04.22
 • Utløp mekling 06.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 08.06.22
 • Frist uravstemning: 08.06.22

Bussbransjeavtale-YS

502

NHO Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 22.04.22
 • Utløp mekling 06.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 08.06.22
 • Frist uravstemning: 08.06.22

Butikkoverenskomsten-HK

70

NHO

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 26.10.22
 • Forhandlingsenighet: 26.10.22
 • Oppgjør vedtatt: 11.11.22
 • Frist uravstemning: 11.11.22

Forhandlingene er utsatt - etter ønske fra HK

Byggeindustrien

328

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.03.22
 • Forhandlingsbrudd: 23.03.22
 • Utløp mekling 07.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Byggeindustrien - Parat

399

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsenighet: 27.04.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22

Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl

57

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.05.22
 • Forhandlingsenighet: 24.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Dyrepleiere og klinikkassistenter0

521

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.22
 • Forhandlingsenighet: 08.09.22
 • Frist uravstemning: 30.09.22
 • Utløp mekling 02.11.22
 • Oppgjør vedtatt: 03.11.22