Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2024. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 22.02.2024

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner

533

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Ambulansefirmaene -YS/Delta

325

NHO Geneo

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Ambulansefirmaer - LO

118

NHO Geneo

Ikke oppgitt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

Arbeidslederavtalen-FLT

199

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

Asfaltarbeid og veivedlikehold

500

NHO Byggenæringen

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Avisbudavtalen

457

Mediebedriftenes Landsforening

Ikke oppgitt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

Baker-og konditoroverenskomsten

133

NHO Mat og Drikke

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

Barne- og ungdomsverntjenesten

536

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Utløp 01.02.2023 kl. 24.00.

Barnehageoverenskomsten

590

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

Bergindustrien

327

Norsk Industri

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang