Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2024. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 22.02.2024

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Redningsmenn

610

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Redningsselskapet - Besetning (NY Delta)

574

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta)

576

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta)

575

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

Redningsselskapet-Besetning

165

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Redningsselskapet-maskinister

354

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn

258

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

Renhold på land i egen regi

11

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

Renholdsbedrifter-Parat

506

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Sandtaksoverenskomsten

54

Norsk Industri

Ikke oppgitt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang