Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Oljeoverenskomsten-Negotia

582

Offshore Norge

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Overenskomst Det Norske Maskinistforbund-Sjømat Norge

564

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst for godkjente friskoler

556

Abelia

Ikke startet

Motpart:

Utdanningsforbundet

Oppgjørets gang

  • Forhandlingsstart: 02.09.22

Overenskomst for IFS Norge AS, avdeling Asker

562

Abelia

Ikke startet

Motpart:

Econa

Oppgjørets gang

Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere

530

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Overenskomst for servcie- og flerbruksfartøyer DNMF

570

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst for service- og flerbruksfartøyer NSF

568

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst for Service- og flerbruksfartøyer NSOF

569

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst Norsk Sjømannsforbund - Sjømat Norge

565

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst redningsmenn Bristow-YS

577

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang