Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2024. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 01.03.2024

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Renhold på land i egen regi

11

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

Renholdsbedrifter-Parat

506

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

SAS Flygeravtale

494

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Utløp mekling: 28-06-2022. Meklingsfristen ble utsatt til 02-07-2022, deretter til 04.07.2022 kl. 12.00.

Seismikkbedrifter

516

Offshore Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Selgeravtalen YS/Negotia

211

NHO (Funksjonæravtalene)

Ikke oppgitt

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Serigrafioverenskomsten

441

Norsk Industri

Ikke oppgitt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

Service- og vedlikeholdsoverensk.-ALT

510

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Organisasjonen for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT)

Oppgjørets gang

Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat

520

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Skianlegg

333

NHO Reiseliv

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal

253

NHO Sjøfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang