Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 08.09.2023

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Overenskomst for service- og flerbruksfartøyer NSF

568

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst for Service- og flerbruksfartøyer NSOF

569

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst Norsk Sjømannsforbund - Sjømat Norge

565

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Rammeavtale for bilselgere-Negotia

210

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Redningsmannsavtale Lufttransport Rotorving AS

546

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Riksavtalen - Junit

361

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Junit

Oppgjørets gang

Seismikkbedrifter

516

Offshore Norge

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Select Service Partner AS-Riksavtale

406

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Junit

Oppgjørets gang

Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat

520

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Skipsførere og styrmenn på skip - Sjømat Norge

563

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang