Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2024. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 16.07.2024

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Overenskomst for Service- og flerbruksfartøyer NSOF

569

Sjømat Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst for skoler som er godkjente etter privatskoleloven

556

Abelia

Ikke oppgitt

Motpart:

Utdanningsforbundet

Oppgjørets gang

Overenskomst for trafikkregulerende arbeider - Parat

599

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Overenskomst Norsk Sjømannsforbund - Sjømat Norge

565

Sjømat Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

Overenskomst redningsmenn Bristow-YS

577

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO

540

Norsk Industri

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Rammeavtale for bilselgere-Negotia

210

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Ikke oppgitt

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Redningsmenn

610

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Renholdsbedrifter-Parat

506

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

SAS Flygeravtale

494

NHO Luftfart

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Utløp mekling: 28-06-2022. Meklingsfristen ble utsatt til 02-07-2022, deretter til 04.07.2022 kl. 12.00.