Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO

540

Norsk Industri

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF

527

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sykepleierforbund

Oppgjørets gang

Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag

201

NHO

Ikke startet

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

Rammeavtale for bilselgere-Negotia

210

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

Redningsmannsavtale Lufttransport Rotorving AS

546

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Riksavtalen - Junit

361

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Junit

Oppgjørets gang

Seismikkbedrifter

516

Offshore Norge

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Select Service Partner AS-Riksavtale

406

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Junit

Oppgjørets gang

Service- og vedlikeholds-overenskomsten - Parat

520

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

Skipsførere og styrmenn på skip - Sjømat Norge

563

Sjømat Norge

Ikke startet

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang