Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.11.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Operatørselskaper-Lederne

271

Offshore Norge

Ikke oppgitt

Motpart:

Lederne

Oppgjørets gang

  • Forhandlingsstart: 03.05.22
  • Forhandlingsbrudd: 04.05.22
  • Utløp mekling 11.06.22
  • Frist uravstemning: 30.06.22
  • Konflikt slutt: 05.07.22
  • Konflikt start: 05.07.22

Meklingsresultatet er nedstemt i uravstemning den 30.6. Streik iverksettes fra den 05-07-2022. Streiken avblåst i Rikslønnsnemnd den 05-07-2022.

Overenskomst for Kreftforeningen

550

Abelia

Ikke oppgitt

Motpart:

Samfunnsviterne

Oppgjørets gang

Overenskomsten er prolongert for perioden 2020 - 2022.

Overenskomst for Kreftforeningen

551

Abelia

Ikke oppgitt

Motpart:

Norges Juristforbund

Oppgjørets gang