Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 20.09.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

487. AIB-overenskomsten

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 01.10.20
 • Forhandlingsenighet: 01.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 16.10.20
 • Frist uravstemning: 16.10.20

325. Ambulansefirmaene -YS/Delta

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 11.11.20
 • Forhandlingsenighet: 11.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.11.20
 • Frist uravstemning: 25.11.20

118. Ambulansefirmaer - LO

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 11.11.20
 • Forhandlingsenighet: 11.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.11.20
 • Frist uravstemning: 25.11.20

4. Anleggsoverenskomsten

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.09.20
 • Forhandlingsenighet: 24.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 14.10.20
 • Frist uravstemning: 14.10.20

199. Arbeidslederavtalen-FLT

NHO

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.12.20
 • Forhandlingsenighet: 08.12.20
 • Oppgjør vedtatt: 29.01.21
 • Frist uravstemning: 29.01.21

500. Asfaltarbeid og veivedlikehold

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.10.20
 • Forhandlingsenighet: 07.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

37. Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.10.20
 • Forhandlingsenighet: 07.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

6. Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF

Byggenæringens Landsforening

Fellesforbundet

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.10.20
 • Forhandlingsenighet: 07.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

457. Avisbudavtalen

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.10.20
 • Forhandlingsbrudd: 09.10.20
 • Utløp mekling 19.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 04.12.20
 • Frist uravstemning: 04.12.20

133. Baker-og konditoroverenskomsten

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 22.09.20
 • Utløp mekling 08.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 04.12.20
 • Frist uravstemning: 04.12.20