Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 18.01.2022

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

518. AFAG-overenskomsten

Abelia

Ikke startet

Motpart:

Arkitektenes Fagforbund (AFAG)

Oppgjørets gang

533. AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner

NHO Luftfart

Ikke startet

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

487. AIB-overenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

325. Ambulansefirmaene -YS/Delta

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

118. Ambulansefirmaer - LO

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

4. Anleggsoverenskomsten

Byggenæringens Landsforening

Ikke startet

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

199. Arbeidslederavtalen-FLT

NHO

Ikke startet

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

500. Asfaltarbeid og veivedlikehold

Byggenæringens Landsforening

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

37. Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF

Byggenæringens Landsforening

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

6. Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF

Byggenæringens Landsforening

Fellesforbundet

Ikke startet

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet

Oppgjørets gang