Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 06.05.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

308. Bensinstasjoner-HK

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.12.20
 • Oppgjør vedtatt: 14.12.20
 • Forhandlingsenighet: 14.12.20

327. Bergindustrien

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 30.09.20
 • Forhandlingsenighet: 01.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 15.10.20
 • Frist uravstemning: 15.10.20

160. Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

472. Besetning på lasteskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

471. Besetning på passasjerskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

507. Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

91. Biloverenskomsten

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 24.09.20
 • Frist uravstemning: 24.09.20

315. Biloverenskomsten - Parat

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 24.09.20
 • Frist uravstemning: 24.09.20

77. Bilselgeravtalen HK

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.10.20
 • Forhandlingsenighet: 21.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.11.20
 • Frist uravstemning: 13.11.20

55. Bokbindere

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.10.20
 • Forhandlingsenighet: 15.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.11.20
 • Frist uravstemning: 13.11.20