Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

14. Vekteroverenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.08.20
 • Konflikt start: 16.09.20
 • Utløp mekling: 15.09.20
 • Plass oppsigelse: 27.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 25.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

228. Vekteroverenskomsten - Parat

NHO Service og Handel

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.08.20
 • Konflikt start: 16.09.20
 • Utløp mekling: 15.09.20
 • Plass oppsigelse: 27.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 26.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

560. Havne og terminaloverenskomsten

NHO Logistikk og Transport

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Virkning fra: 18.09.18
 • Forhandlingsenighet: 01.09.20

60. Landsoverenskomsten for elektrofagene

Nelfo

Til mekling

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

EL og IT Forbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Utløp mekling: 22.09.20
 • Plass oppsigelse: 04.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18

187. Schenker AS

NHO Logistikk og Transport

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Frist uravstemning: 16.10.20
 • Utløp mekling: 18.09.20
 • Plass oppsigelse: 02.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 01.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

351. Speditører-YTF

NHO Logistikk og Transport

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 01.09.20

183. Speditøroverenskomsten

NHO Logistikk og Transport

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 01.09.20

501. Bussbransjeavtale-LO

NHO Transport

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Konflikt start: 20.09.20
 • Utløp mekling: 19.09.20
 • Plass oppsigelse: 04.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

502. Bussbransjeavtale-YS

NHO Transport

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Konflikt start: 20.09.20
 • Utløp mekling: 19.09.20
 • Plass oppsigelse: 04.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

159. Fellesoverenskomsten-Treforedling

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18
 • Forhandlingsenighet: 03.09.20