Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 23.11.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

257. Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.22
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

167. Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.22
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

328. Byggeindustrien

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 25.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

399. Byggeindustrien - Parat

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 25.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

101. Elektrokjemisk industri

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 16.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 16.09.20

109. Farmasøytisk Industri

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.10.20
 • Virkning fra: 01.05.18
 • Forhandlingsenighet: 08.10.20

331. Fellesoverenskomsten for byggfag

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.22
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 23.08.20
 • Plass oppsigelse: 07.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 07.08.20
 • Virkning fra: 01.04.20

414. Fellesoverenskomsten for byggfag-YS

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 25.08.20
 • Plass oppsigelse: 11.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

159. Fellesoverenskomsten-Treforedling

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18
 • Forhandlingsenighet: 03.09.20

102. Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 08.10.20