Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

160. Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

472. Besetning på lasteskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

471. Besetning på passasjerskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.18
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.16
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

507. Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

264. Bukseringsrederier-Maskinistforbundet

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

257. Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

167. Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

476. Maskinister på lasteskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

475. Maskinister på passasjerskip i kystfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

260. Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20