Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 04.05.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

148. Bryggerier og mineralvannfabrikker

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 17.09.20
 • Utløp mekling 09.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.11.20
 • Frist uravstemning: 13.11.20

526. Brønnserviceavtale - SAFE

Norsk olje og gass

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.10.20
 • Forhandlingsbrudd: 22.10.20
 • Utløp mekling 02.12.20
 • Oppgjør vedtatt: 03.12.20

264. Bukseringsrederier-Maskinistforbundet

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

257. Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

167. Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

501. Bussbransjeavtale-LO

NHO Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Plassoppsigelse: 04.09.20
 • Utløp mekling 19.09.20
 • Konflikt start: 20.09.20
 • Konflikt slutt: 01.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

502. Bussbransjeavtale-YS

NHO Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Plassoppsigelse: 04.09.20
 • Utløp mekling 19.09.20
 • Konflikt start: 20.09.20
 • Konflikt slutt: 01.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

70. Butikkoverenskomsten-HK

NHO

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.12.20
 • Forhandlingsenighet: 07.12.20
 • Oppgjør vedtatt: 18.12.20
 • Frist uravstemning: 18.12.20

328. Byggeindustrien

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Utløp mekling 25.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20

399. Byggeindustrien - Parat

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Utløp mekling 25.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20