Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 04.05.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

159. Fellesoverenskomsten-Treforedling

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 02.09.20
 • Forhandlingsenighet: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20

138. Fiskeindustribedrifter

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 29.09.20
 • Forhandlingsenighet: 22.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 27.11.20
 • Frist uravstemning: 27.11.20

440. Fiskeindustrioverenskomsten - Parat

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 27.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 27.11.20
 • Forhandlingsenighet: 27.11.20

102. Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.10.20
 • Forhandlingsenighet: 08.10.20

535. Fiskemel- og fiskefôrindustrien - PARAT

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.10.20
 • Forhandlingsenighet: 08.10.20

230. Flyavtalen - avtale B

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 27.10.20
 • Forhandlingsbrudd: 27.10.20
 • Utløp mekling 04.03.21
 • Oppgjør vedtatt: 05.03.21

229. Flyavtalen - avtale A

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 27.10.20
 • Forhandlingsbrudd: 27.10.20
 • Utløp mekling 04.03.21
 • Oppgjør vedtatt: 05.03.21

375. Flyekspedisjonsavtalen-Junit

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Junit

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 19.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 19.11.20
 • Forhandlingsenighet: 19.11.20

89. Flyoverenskomsten

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 24.09.20
 • Utløp mekling 30.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 19.11.20
 • Frist uravstemning: 19.11.20

225. Flyoverenskomsten - Parat

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 24.09.20
 • Utløp mekling 30.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 19.11.20
 • Frist uravstemning: 19.11.20