Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

576. Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20

123. Forpleiningsbedrifter

Norsk olje og gass

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 01.06.18

125. Oljeboringsbedrifter-Industri Energi

Norsk olje og gass

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 01.06.18

284. Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe

Norsk olje og gass

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 01.10.18

129. Operatøravtalen-Industri Energi

Norsk olje og gass

Ikke oppgitt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 11.10.18

271. Operatørselskaper-Lederne

Norsk olje og gass

Til mekling

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Lederne

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Utløp mekling: 29.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 10.09.20
 • Virkning fra: 01.06.18

79. Riksavtalen - Hotell og Restaurant

NHO Reiseliv

Til mekling

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Utløp mekling: 23.10.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 09.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

91. Biloverenskomsten

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Til uravstemning

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.09.20
 • Frist uravstemning: 24.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20

226. Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat

NHO Reiseliv

Til mekling

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.09.20
 • Utløp mekling: 23.10.20
 • Plass oppsigelse: 11.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 09.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

377. Transportselskaper i Norge-LO

NHO Logistikk og Transport

Til mekling

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.09.20
 • Utløp mekling: 27.10.20
 • Plass oppsigelse: 10.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 09.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18