Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

148. Bryggerier og mineralvannfabrikker

NHO Mat og Drikke

Til mekling

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.09.20
 • Utløp mekling: 09.10.20
 • Forhandlingsbrudd: 17.09.20
 • Virkning fra: 01.05.20

81. Tannteknikeroverenskomsten

NHO Service og Handel

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.09.20
 • Frist uravstemning: 15.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 16.09.20

105. Vaskerier og Renserier

Norsk Industri

Enighet oppnådd

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 17.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 17.09.20

133. Baker-og konditoroverenskomsten

NHO Mat og Drikke

Forhandling pågår

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18

170. Havbruksoverenskomsten

Sjømat Norge

Forhandling pågår

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18

59. Heisfaget

Nelfo

Forhandling pågår

Gjelder til: 14.05.20
Motpart:

EL og IT Forbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Virkning fra: 15.05.18

333. Skianlegg

NHO Reiseliv

Forhandling pågår

Gjelder til: 30.04.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Virkning fra: 01.05.18

4. Anleggsoverenskomsten

Byggenæringens Landsforening

Forhandling pågår

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

106. Kjemisk teknisk industri

Norsk Industri

Forhandling pågår

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18

174. LKAB-Transportforbundet

NHO Logistikk og Transport

Forhandling pågår

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18