Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 20.09.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

329. Glass og Keramisk Industri

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 13.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.10.20
 • Forhandlingsenighet: 13.10.20

369. Grossistavtalen - NTF

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 05.10.20
 • Forhandlingsenighet: 06.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

227. Grossistavtalen - YTF

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 05.10.20
 • Forhandlingsenighet: 06.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

581. Handelsoverenskomsten HK

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 01.12.20
 • Forhandlingsenighet: 02.12.20
 • Frist uravstemning: 16.12.20
 • Oppgjør vedtatt: 18.12.20

170. Havbruksoverenskomsten

Sjømat Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.09.20
 • Forhandlingsenighet: 24.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 16.10.20
 • Frist uravstemning: 16.10.20

560. Havne og terminaloverenskomsten

NHO Logistikk og Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Forhandlingsenighet: 01.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20

59. Heisfaget

Nelfo

Oppgjør vedtatt

Motpart:

EL og IT Forbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 24.09.20
 • Forhandlingsenighet: 25.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 09.10.20
 • Frist uravstemning: 09.10.20

281. Helikopter service-tek.adm.traf.pers

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Helikopteransattes Forbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 28.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 29.09.20
 • Plassoppsigelse: 05.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 09.11.20
 • Utløp mekling 09.11.20

481. Helse- og omsorgsoverenskomsten

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 12.11.20
 • Forhandlingsbrudd: 12.11.20
 • Utløp mekling 19.01.21
 • Konflikt start: 20.01.21
 • Konflikt slutt: 19.02.21
 • Oppgjør vedtatt: 05.03.21
 • Frist uravstemning: 05.03.21

200. Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT

NHO Reiseliv

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 13.01.21
 • Forhandlingsenighet: 13.01.21
 • Oppgjør vedtatt: 05.02.21
 • Frist uravstemning: 05.02.21