Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 18.01.2022

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

243. Forskningsoverenskomsten-Parat

Abelia

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

452. Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst

Abelia

Ikke startet

Motpart:

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Oppgjørets gang

116. Frisøroverenskomsten

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

415. Fritids- og aktivitetsavtale

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

545. Funksjonæravtalen - NML

NHO Mat og Drikke

Ikke startet

Motpart:

Norske Meierifolks Landsforening

Oppgjørets gang

212. Funksjonæravtalen - Parat

NHO

Ikke startet

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

208. Funksjonæravtalen-Negotia

NHO

Ikke startet

Motpart:

Negotia

Oppgjørets gang

233. Funksjonæravtalen-YTF

NHO

Ikke startet

Motpart:

Yrkestrafikkforbundet

Oppgjørets gang

329. Glass og Keramisk Industri

Norsk Industri

Ikke startet

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

369. Grossistavtalen - NTF

NHO Service og Handel

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang