Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 23.11.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

284. Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe

Norsk olje og gass

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 30.09.20
 • Utløp mekling: 29.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 01.10.18

129. Operatøravtalen-Industri Energi

Norsk olje og gass

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 30.09.20
 • Utløp mekling: 29.09.20
 • Plass oppsigelse: 09.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 08.09.20
 • Virkning fra: 11.10.18

271. Operatørselskaper-Lederne

Norsk olje og gass

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.05.20
Motpart:

Lederne

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 09.10.20
 • Konflikt slutt: 09.10.20
 • Konflikt start: 30.09.20
 • Utløp mekling: 29.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 10.09.20
 • Virkning fra: 01.06.18

567. Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 22.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 23.09.20

460. Overenskomsten - ALT

NHO

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.05.22
Motpart:

Organisasjonen for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT)

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 05.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 05.11.20
 • Virkning fra: 01.06.20
 • Forhandlingsenighet: 05.11.20

345. Overenskomsten for bilutleie

NHO Reiseliv

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 12.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 19.11.20
 • Frist uravstemning: 19.11.20
 • Utløp mekling: 23.11.20
 • Forhandlingsbrudd: 12.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18

Avtalen inneholder 10 bilag, men kun to av disse er publisert. Fullstendig oversikt over avtalens bilag fremkommer på side 9 i avtalen.

213. Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 12.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.10.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 13.10.20

574. Redningsselskapet - Besetning (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20

575. Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20

576. Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20