Innhold

Rekruttering, ansettelse og kontrakter

Finn ansettelsesavtaler på norsk og engelsk, forslag til intervjuspørsmål og veiledning i hvordan du skal gå frem. Contracts in English.

Norske og engelske avtaler. Contracts in English.

 • Arbeidsavtale fast stilling

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. Standard employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale midlertidig stilling

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale daglig leder

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. Standard employment contract for managers/managing directors.

 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions.

 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp

  Temporary, as-needed employment contract.

 • Ansettelser i bemanningsbedrifter

  Bemanningsbedrifter oppfordres til å ta kontakt med NHO Service for kontraktsmaler.

 • Standard konsulentavtale

  Avtale mellom oppdragsgiver (bedriften) og oppdragstaker (konsulent).

 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

  Dette avtaleutkastet gjelder konkurranseklausuler. Husk også å lese om konkurranseklausuler, kundeklausuler og arbeidstaker som begynner i konkurrerende virksomhet her på Arbinn. Dokumentet inneholder både et utkast og en veileder.

 • Arbeidsreglement

  Dette er et utkast til arbeidsreglement, og inneholder forslag til regler om fravær, arbeidstid og arbeidstidsordning, sikkerhet i bedriften, taushetsplikt, ordensregler, datadisiplin, med mer.

 • Avtale om arbeid i eget hjem

  Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller tilfeldig (feks. fast hjemmekontor), reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”. Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Dette utkast til avtale tar sikte på å dekke disse forhold.

 • Midlertidig tilsetting for doktorgradsstipendiater (tariffavtale Tekna/FF)

Veileder

Sjekk referanser, bruk NHOs kontraktsmal og husk å bruke prøvetiden. I denne veilederen guides du gjennom ansettelsesprosessen.

Artikkel, Rekruttering

Slik bruker du prøvetiden riktig

I prøvetiden har arbeidsgiver en noe romsligere adgang enn ellers til å avslutte arbeidsforholdet, men det betyr ikke at man uten videre kan avslutte arbeidsforholdet når prøvetiden utløper.

Bertel O. Steen gir gode råd om prøvetid

Kontraktsvelger

Skal du ansette noen fast, eller midlertidig? Denne guiden hjelper deg til riktig avtale.

Video

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt