Innhold

Rekruttering, ansettelse og kontrakter

Finn ansettelsesavtaler på norsk og engelsk, forslag til intervjuspørsmål og veiledning i hvordan du skal gå frem. Contracts in English.

Veileder

Sjekk referanser, bruk NHOs kontraktsmal og husk å bruke prøvetiden. I denne veilederen guides du gjennom ansettelsesprosessen.

Kontraktsvelger

Skal du ansette noen fast, eller midlertidig? Denne guiden hjelper deg til riktig avtale.

Norske og engelske avtaler. Contracts in English.

 • Arbeidsavtale fast stilling / Standard employment contract/agreement

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

 • Arbeidsavtale midlertidig stilling/ Standard temporary employment contract/agreement

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

 • Arbeidsavtale daglig leder / Standard employment contract for managers/managing directors

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling / Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp / Temporary, as-needed employment contract
 • Ansettelser i bemanningsbedrifter

  NHO Service og Handel har egne maler for bemanningsbedrifter. Disse finner du på nettsiden deres: https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/kontrakter-bemanning/

 • Standard konsulentavtale

  Avtale mellom oppdragsgiver (bedriften) og oppdragstaker (konsulent).

 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

  Dette avtaleutkastet gjelder konkurranseklausuler. Husk også å lese om konkurranseklausuler, kundeklausuler og arbeidstaker som begynner i konkurrerende virksomhet her på Arbinn. Dokumentet inneholder både et utkast og en veileder.

 • Arbeidsreglement

  Dette er et utkast til arbeidsreglement, og inneholder forslag til regler om fravær, arbeidstid og arbeidstidsordning, sikkerhet i bedriften, taushetsplikt, ordensregler, datadisiplin, med mer.

 • Avtale om arbeid i eget hjem

  Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller tilfeldig (feks. fast hjemmekontor), reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”. Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Dette utkast til avtale tar sikte på å dekke disse forhold.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

 • Midlertidig tilsetting for doktorgradsstipendiater (tariffavtale Tekna/FF)
Artikkel, Rekruttering

Slik bruker du prøvetiden riktig

I prøvetiden har arbeidsgiver en noe romsligere adgang enn ellers til å avslutte arbeidsforholdet, men det betyr ikke at man uten videre kan avslutte arbeidsforholdet når prøvetiden utløper.

Video

Contracts in English.

 • Employment Contract - permanent

  This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract/agreement.

 • Employment contract – temporary

  This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Employment contract – managing director/CEO

  This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract for managers/managing directors.

 • Employment contract for supervisory/particularly independent positions

  This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions.

 • Employment in a staffing agency

  Staffing agencies are encouraged to contact NHO Service for contract templates.

 • Temporary, as-needed employment contract

Bertel O. Steen gir gode råd om prøvetid

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt