Hopp til hovedinnhold
Logg inn
  • Arbeidstid

    På denne siden finner du informasjon om arbeidstid, overtid, lovpålagte pauser, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden mv.

  • Ferieloven, ferieavvikling og feriepenger

    Når skal ferien avvikles, ferie i oppsigelsestid, overføring av ferie til neste ferieår? Her får du svarene.

  • Permisjoner

    Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn.