Innhold

 • Permisjoner

  Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn.

 • Ferie, ferieloven, ferieavvikling og feriepenger

  Når skal ferien avvikles, ferie i oppsigelsestid, overføring av ferie til neste ferieår? Her får du svarene.

 • Arbeidstid, skift og turnus

  Gjennomsnittsberegning, pauser, hviletid, definisjoner og særordninger

 • Overtid og merarbeid

  Overtid, mertid, godtgjørelser og lokale arbeidstidsavtaler.