Innhold

 • Arbeidstid, skift og turnus

  Gjennomsnittsberegning, pauser, hviletid, definisjoner og særordninger

 • Disse gruppene har unntak fra arbeidstidsreglene

  Enkelte funksjoner, yrker og tariffområder kan unntas fra de vanlige arbeidstidsreglene.

 • Overtid og merarbeid

  Overtid, mertid, godtgjørelser og lokale arbeidstidsavtaler.

 • Ferie

  Når skal ferien avvikles, ferie i oppsigelsestid, overføring av ferie til neste ferieår? Her får du svarene.

 • Permisjoner

  Lønnet / ulønnet permisjon, velferdspermisjoner, utdanningspermisjoner med mer. Spørsmål og svar, maler og skjemaer.