Innhold

Nedbemanning  - skritt for skritt

Prosessveileder

Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov. Målet med veilederen er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift på en korrekt måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

 

Prosessen som beskrives under er en generell veiledning, og må tilpasses den enkelte bedrifts særskilte behov.

  1. Forankring i styret eller annet rett organ
  2. Drøftelser med de tillitsvalgte
  3. Spesialregler for masseoppsigelser og større virksomheter
  4. Beslutning om nedbemanning
  5. Informasjon til de ansatte
  6. Individuelle drøftingsmøter
  7. Oppsigelser
  8. Etter oppsigelsen

Du må være innlogget for å lese hele veilederen.

Medlemskap i NHO

Som medlem får du tilgang til Arbinn, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Les mer