Innhold

Hvilke plikter har bedriften dersom en som er permittert blir sykmeldt?

Arbeidsgiver har ingen plikt til å betale sykepenger til en som er permittert. Plikten til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden starter i utgangspunktet straks permitteringen er avsluttet, men om permitteringen har vart i mer enn 14 dager regnes dette som et opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstakeren må derfor ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene. Dette følger av Folketrygdeloven. (Se §§8-15, 8-18 og 8-24).