Innhold

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?

Ved permittering av en delvis sykmeldt arbeidstaker, vil arbeidsgivers lønnsplikt under arbeidsgiverperioden baseres på den prosentandelen arbeidstaker ville ha jobbet uten en permittering. Man tar altså utgangspunkt i den arbeidsføre prosentandelen. Dette kan illustreres slik: Arbeidsgiverperiode I (15 dager) x (dagstimetall x arbeidsfør del).

En arbeidsgiver som permitterer en arbeidstaker som er 50 % sykmeldt med 100 % permitteringsgrad, og som normalt jobber 7,5 timer per dag, vil altså ha lønnsplikt i 37,5 timer. Formelen vil da se slik ut: Arbeidsgiverperiode I (15 dager) x (7,5 x 50 %).