Innhold

Kan jeg benytte delvis/rullerende permittering?

Ja, det er adgang til å iverksette rullerende permittering, der permitteringsbyrden fordeles mellom flere arbeidstakere. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte. Det er viktig å merke seg at lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Følgende eksempel illustrer arbeidsgivers lønnsplikt ved delvis permittering av en heltidsstilling:
• Stillingsprosent: 100 %
• Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 timer mandag til fredag
• Permitteres: 50 % (3,75 t hver dag) f.o.m. mandag i uke 1
• En arbeidsdag = 7,5 t

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 15 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 6. Eksempelet illustrer at det tar 30 arbeidsdager, ikke 15 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er oppfylt ved 50 % permittering av en 100 % stilling. Flere eksempler finnes i Navs vedlegg til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering.

"Kvoten" for permittering vil dessuten forbrukes dobbelt så fort som ved 100 % permittering, idet delvis permittering regnes likt med hel permittering når man skal beregne hvor lenge en arbeidstaker kan være permittert.

Maksimal permitteringsperiode

Som hovedregel er den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.