Innhold

Kan jeg benytte delvis/rullerende permittering?

Ja, det er adgang til å iverksette rullerende permittering, der permitteringsbyrden fordeles mellom flere arbeidstakere. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 % permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode for hver av de permitterte. Det er viktig å merke seg at lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Følgende eksempel illustrer arbeidsgivers lønnsplikt ved delvis permittering av en heltidsstilling:
• Stillingsprosent: 100%
• Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 timer mandag til fredag
• Permitteres: 50 % ( 3,75 t hver dag ) f.o.m. mandag i uke 1
• En arbeidsdag = 7,5 t

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 4. Eksempelet illustrer at det tar 20 arbeidsdager, ikke 10 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er oppfylt ved 50% permittering av en 100 % stilling. Flere eksempler finnes i Navs vedlegg til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering.

"Kvoten" for permittering vil dessuten forbrukes dobbelt så fort som ved 100 % permittering, idet delvis permittering regnes likt med hel permittering ved forbruk av de 51 ukene i løpet av 18 måneder hvor det kan permitteres uten lønn.

Midlertidig forlengelse i maksimal permitteringsperiode

Fra og med 19. februar til og med 30. september 2021 gjelder ikke begrensningen om fritak for lønnsplikt under permittering i maksimalt 49 uker for den enkelte i løpet av de siste 18 månedene. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert utover 51 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak for lønnsplikt i 49 uker) i denne perioden, såfremt de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt. Les mer om dette i permitteringsveilederen.
 
Forslag om 26-ukers permitteringsperiode

Regjeringen foreslår at den maksimale perioden som arbeidsgiver kan være fritatt for lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 uker til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen vil eventuelt gjelde for nye permitteringstilfeller fra 1. juli 2021.
 
For nye permitteringstilfeller vil uker med permittering før 1. juli 2021 ikke telle med i brukte permitteringsuker. Alle nye permitteringer i 2021 og 2022 vil dermed kunne vare i 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering etter 1. juli 2021.
 
Les mer om dette forslaget (regjeringen.no). Arbinn vil oppdateres når eventuelle endringer blir vedtatt.