Innhold

Kan permitterte gjøre noe arbeid/korte oppdrag mens de er permittert?

Ja. Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag, men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker. Varer arbeidet mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permittering. Dermed kreves ny varselfrist på 14 dager, og ny arbeidsgiverperiode med lønn. Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Om permitteringen skal være i 20 uker, og en medarbeider er inne og jobber i to av dem, blir altså ikke permitteringen forlenget til 22 uker. 


Unntak for vikarer

Det er unntak for permitterte som tas inn som vikarer for andre ansatte med lovlig fravær i mer enn seks uker. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å utstede nytt permitteringsvarsel hvis permitteringen fortsetter etter vikariatet. Arbeidstaker skal likevel få et varsel så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperioden utløper. Det er ingen formkrav til slike varsler, men det anbefales at varselet gis skriftlig.

NHOs oppfatning er at det ikke skal betales en ny arbeidsgiverperiode ved slike vikariater. Dersom det betales ny arbeidsgiverperiode, vil vikariatet ikke medregnes i permitteringsperioden.