Innhold

Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel / Notice of lay-off due to work shortage

Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr.1.