Innhold

Tiltakspakke for gründere og vekstbedrifter

Leder av kafé står og smiler i kamera.

Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån, investeringskapital og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og- miljøer. Illustrasjonsbilde:Istock.

27. mars la regjeringen frem en krisepakke som var særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter.

Tiltakspakken er på rundt fem milliarder kroner. Halvparten skal gå til å styrke tilskudd til gründere og vekstbedrifter. Dette skal både dekke likviditetsutfordringer og finansiering på lengre sikt.

Midlene forvaltes av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Investinor. Oppdatert informasjon om ordningene finner du på de tre virksomhetenes hjemmesider. Innovasjon Norge forvalter størstedelen av midlene, og disse er det mulig å søke på fra 15. april.

Tiltakspakken inkluderer:

Innovasjon Norge
  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner
  • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner 
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner

Våre krisetiltak for norske bedrifter (innovasjonsnorge.no)


Forskningsrådet

Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner  
Koronaviruset: Tiltak for å møte situasjonen (forskningsradet.no)

Investinor

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner
Investinor utvider verktøykassen (investinor.no)
Regjeringen bevilger 1 milliard kroner i krisemidler til Investinor  (investinor.no)

Les mer

Regjeringens pressemelding: Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen

Kompensasjon til foretak med tapt omsetning

Krisepakker: Alle tiltak for bedrifter (nho.no)