Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvordan sikre bedriften best mulig mot konkurs?

Webinar for NHOs medlemmer med advokater fra Eurojuris Norge.

 
Veiledning fra NHO i problemstillinger om konkurs, selskapsrett, styrearbeid og kontrakter

 
Innhold i webinaret

DEL 1 – Kortsiktige tiltak som bedriften må se på i dag for å unngå konkurs
I del 1 kaster advokatene lys på de viktigste kortsiktige løsningene som styret i bedriften bør vurdere allerede i dag. Vi diskuterer strakstiltak som kompensasjonsordninger, forhandlingsmetoder med kontraktsparter, tidspunkter for å iverksette tiltak, samt hvordan gjelden kan reduseres og/eller utsettes.

DEL 2 – Livet etter korona - langsiktige tiltak for å holde skipet flytende
I del 2 drøfter advokatene hva som skjer etter at strakstiltakene er gjennomført. Spørsmålet «hvordan skal styret i bedriften sørge for at selskapet overlever koronakrisen, også på lengre sikt» drøftes og besvares av ekspertpanelet.


Om juridisk bistand fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn du finner på arbinn.no og det NHOs advokater kan tilby har vi fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet, alle med særskilt oppmerksomhet på SMB-markedet.

Dette medlemstilbudet gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris. Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon.

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no.