Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lokale lønnsforhandlinger - 10 gode råd for arbeidsgivere

Lønnsforhandling. Kvinne og mann diskuterer over et bord utendørs.

Fastsett de samlede lønnstilleggene i bedriften ut fra bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

Vi har utarbeidet noen råd for arbeidsgivere i forkant av lokale forhandlinger.

 1. Involver tillitsvalgte
  Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter.

 2. Lær av tidligere oppgjør
  Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

 3. Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg
  Dette er maks tre personer fra hver av partene.

 4. Presenter bedriftens virkelighet
  Forbered en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon, slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

 5. Legg frem krav 
  De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

 6. Forhandlingene skal være reelle
  Begge parter må ta og gi for å komme frem til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

 7. Ledelsen bestemmer
  Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

 8. Fordel lønnstillegg etter kjente kriterier
  Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering, basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

 9. Lag skriftlig protokoll
  Den undertegnes av begge parter.

 10. Involvering av organisasjonene
  I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling, eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.

Protokoller - lokale lønnsforhandlinger

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer. 
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.