Innhold

Gjennomføring av lokale oppgjør og økte kostnader til pensjon

Hvis bedriften skal gjennomføre lokale forhandlinger skal de fire kriterier legges til grunn, der ett av disse er bedriftens økonomi. Foto: Adobe Stock.

Lokale forhandlinger skal baseres på den enkelte bedrifts lønnsevne, og vil derfor medføre ulike resultater. Økte kostnader til pensjon er et element som må tas i betraktning.

Fra og med 1. januar 2022 kom det nye regler, og pensjon skal spares fra første dag og første krone. Bedriftene er gitt en frist for endring av sin pensjonsordning til 30. juni 2022.

For bedrifter som tidligere har hatt pensjonssparing fra 1 G (111 477 kroner pr. 1. mai 2022) vil kravet om å spare fra første krone innebære økte kostnader. Hvis bedriften har ansatte under 20 år, ansatte med stillingsprosent under 20 prosent eller sesongansatte, skal disse nå meldes inn i pensjonsordningen. Fra 1. juli må bedrifter ha en pensjonsordning som omfatter alle ansatte over 13 år som har rapporteringspliktig inntekt i a-meldingen. Dette vil medføre økte kostnader til pensjon.

Bedrifter som har pensjonsordning utover minstekravene, kan vurdere å gjøre endringer for å redusere kostnadsøkningen. Dette forutsetter at bedriften ikke har avtalt, eller på annen måte rettslig har forpliktet til seg til, å opprettholde sparing til pensjon på et visst nivå. Dette kan du lese mer om på arbinn (nho.no). Dersom man opprettholder sparesatsene i pensjonsordningen kan dette hensyntas i de lokale forhandlingene.

Vi anbefaler at bedriftene beholder styringsretten knyttet til pensjonsordninger, og at det derfor ikke inngås lokale avtaler med tillitsvalgte om pensjon.


Les mer

Arbeidstakers rett til pensjon fra første krone og første dag fra arbeidsgiver

Lokale lønnsforhandlinger

Lønnsoppgjøret 2022