Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Jordbruk og Gartneri

525

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 01.06.22
 • Forhandlingsenighet: 02.06.22
 • Frist uravstemning: 22.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22

Journalistavtalen for aviser

275

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Journalistlag

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 27.04.22
 • Forhandlingsenighet: 27.04.22

Journalistavtalen for digitale medier

479

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Journalistlag

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 27.04.22
 • Forhandlingsenighet: 27.04.22

Journalistavtalen for etermedier

484

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Journalistlag

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 27.04.22
 • Forhandlingsenighet: 27.04.22

Journalistavtalen for ukepressen

276

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Journalistlag

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 25.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 27.04.22
 • Forhandlingsenighet: 27.04.22

Kjemisk teknisk industri

106

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 12.05.22
 • Forhandlingsenighet: 12.05.22

Kjøttindustrien

134

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsenighet: 05.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 08.06.22
 • Frist uravstemning: 08.06.22

Landsoverenskomsten for elektrofagene

60

Nelfo

Oppgjør vedtatt

Motpart:

EL og IT Forbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 26.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 28.04.22
 • Utløp mekling 20.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 22.06.22
 • Frist uravstemning: 22.06.22

Luftfartsoverenskomsten - HK

470

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Handel og Kontor i Norge

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 07.06.22
 • Forhandlingsenighet: 07.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 24.06.22
 • Frist uravstemning: 24.06.22

Malmtrafikk AS

416

NHO Logistikk og Transport

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Jernbaneforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 30.08.22
 • Forhandlingsenighet: 30.08.22
 • Frist uravstemning: 20.09.22
 • Oppgjør vedtatt: 21.09.22