Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Møbel, interiør og trevarebransjene m fl.

195

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 12.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 12.05.22
 • Forhandlingsenighet: 12.05.22

Møller og Fôrblanderier

145

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 23.05.22
 • Forhandlingsenighet: 24.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Naturbruksoverenskomsten

370

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.06.22
 • Forhandlingsenighet: 21.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 24.08.22
 • Frist uravstemning: 24.08.22

Oljeavtalen

184

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 30.05.22
 • Forhandlingsenighet: 01.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Oljeservicebedrifter- Industri Energi

357

Offshore Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 11.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 12.05.22
 • Utløp mekling 22.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22

Oljetransportavtalen - Parat

488

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 30.05.22
 • Forhandlingsenighet: 01.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 23.06.22
 • Frist uravstemning: 23.06.22

Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe

284

Offshore Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 04.05.22
 • Utløp mekling 11.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 30.06.22
 • Frist uravstemning: 30.06.22

Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier

567

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 28.04.22
 • Forhandlingsenighet: 29.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 03.06.22
 • Frist uravstemning: 03.06.22

Overenskomsten - ALT

460

NHO

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Organisasjonen for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger (ALT)

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 09.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 09.06.22
 • Forhandlingsenighet: 09.06.22

Presse-og medieoverenskomsten del I - Parat

213

Mediebedriftenes Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 19.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Forhandlingsenighet: 20.05.22