Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.09.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Redningsselskapet - Besetning (NY Delta)

574

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 04.05.22
 • Forhandlingsenighet: 04.05.22

Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta)

575

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 04.05.22
 • Forhandlingsenighet: 04.05.22

Redningsselskapet - Offiserer (NY Delta)

576

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 04.05.22
 • Forhandlingsenighet: 04.05.22

Redningsselskapet-Besetning

165

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Redningsselskapet-maskinister

354

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn

258

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Renhold på land i egen regi

11

NHO

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 13.05.22
 • Forhandlingsenighet: 13.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 27.05.22

Renholdsoverenskomsten

10

NHO Service og Handel

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 19.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 13.05.22
 • Frist uravstemning: 13.05.22

Riksavtalen - Hotell og Restaurant

79

NHO Reiseliv

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 06.04.22
 • Utløp mekling 23.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Frist uravstemning: 20.05.22

Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat

226

NHO Reiseliv

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 06.04.22
 • Utløp mekling 23.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Frist uravstemning: 20.05.22