Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

88. Industrioverenskomsten LO - Nexans

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

352. Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

296. Industrioverenskomsten LO - Teko

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

83. Industrioverenskomsten LO - Verksted

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

529. Industrioverenskomsten YS - Nexans

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

446. Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

496. Industrioverenskomsten YS - Teko

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

219. Industrioverenskomsten YS - Verksted

Norsk Industri

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 20.08.20
 • Plass oppsigelse: 04.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

331. Fellesoverenskomsten for byggfag

Byggenæringens Landsforening

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 23.08.20
 • Plass oppsigelse: 07.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 07.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18

328. Byggeindustrien

Byggenæringens Landsforening

Til uravstemning

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20
 • Utløp mekling: 25.08.20
 • Plass oppsigelse: 11.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Virkning fra: 01.04.18