Innhold

Forhandlingskalender

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme. NB. Vi har for tiden tekniske problemer med forhandlingskalenderen. Dette gjelder følgende avtaler: 501, 502, 14 og 228. Riktig status for disse avtalene er "Streik".

Sist oppdatert: 22.09.2020

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

508. Maskinoffiserer på skoleskipene-Gann og Sjøkurs

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

165. Redningsselskapet-Besetning

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

354. Redningsselskapet-maskinister

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Det norske maskinistforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

258. Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

253. Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

474. Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

473. Skipsførere og styrmenn-Norsk Sjøoffiser

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

509. Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,Gan

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Gjelder til: 31.03.20
Motpart:

Norsk Sjøoffisersforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 06.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Virkning fra: 01.04.18
 • Forhandlingsenighet: 06.09.20

574. Redningsselskapet - Besetning (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20

575. Redningsselskapet - Maskinister (NY Delta)

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 04.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 04.09.20
 • Forhandlingsenighet: 08.09.20