Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2020

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2020. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 04.05.2021

Velg landsforening

Velg status

Overenskomst
Landsforening
Status

57. Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.10.20
 • Forhandlingsenighet: 15.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 13.11.20
 • Frist uravstemning: 13.11.20

521. Dyrepleiere og klinikkassistenter

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fagforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 12.11.20
 • Forhandlingsenighet: 13.11.20
 • Frist uravstemning: 27.11.20
 • Utløp mekling 20.01.21
 • Oppgjør vedtatt: 21.01.21

131. Egg-og Fjærfekjøttindustrien

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Frist uravstemning: 22.01.20
 • Forhandlingsstart: 02.11.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.11.20
 • Utløp mekling 18.12.20

438. Elektrofagene - YS/Parat

Nelfo

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 31.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 03.09.20
 • Plassoppsigelse: 04.09.20
 • Utløp mekling 22.09.20
 • Forhandlingsenighet: 23.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 23.10.20
 • Frist uravstemning: 23.10.20

101. Elektrokjemisk industri

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.09.20
 • Oppgjør vedtatt: 16.09.20
 • Forhandlingsenighet: 16.09.20

330. Energioverenskomsten

Energi Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

EL og IT Forbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 14.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 16.09.20
 • Plassoppsigelse: 18.09.20
 • Utløp mekling 03.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 20.11.20
 • Frist uravstemning: 20.11.20

492. Energioverenskomsten - YS/Parat

Energi Norge

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 15.09.20
 • Forhandlingsbrudd: 16.09.20
 • Utløp mekling 03.11.20
 • Oppgjør vedtatt: 20.11.20
 • Frist uravstemning: 20.11.20

109. Farmasøytisk Industri

Norsk Industri

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Industri Energi

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 08.10.20
 • Oppgjør vedtatt: 08.10.20
 • Forhandlingsenighet: 08.10.20

331. Fellesoverenskomsten for byggfag

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.08.20
 • Plassoppsigelse: 07.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 07.08.20
 • Utløp mekling 23.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20

414. Fellesoverenskomsten for byggfag-YS

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 10.08.20
 • Plassoppsigelse: 11.08.20
 • Forhandlingsbrudd: 11.08.20
 • Utløp mekling 25.08.20
 • Oppgjør vedtatt: 25.09.20
 • Frist uravstemning: 25.09.20