Innhold

Permittering - skritt for skritt

#205

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.

Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode.

Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. 


Innhold i veileder om permittering

Første skritt: Kan jeg i det hele tatt permittere noen?

Andre skritt: Hvem kan permitteres? 

Tredje skritt: Hvor lenge kan en permittering vare?

Fjerde skritt: Hel eller delvis permittering

Femte skritt: Konferer med tillitsvalgte

Sjette skritt: Varsling til Nav

Syvende skritt: Send ut varsel

Åttende skritt: Dette må du betale

Niende skritt: Permittering er iverksatt - hva nå?

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"