Innhold

Permittering - skritt for skritt

vegg med verktøy festet sirlig organisert

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode. Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. I denne veilederen gjennomgås reglene for permittering skritt for skritt.

Skritt 1: Foreligger det saklig grunn for permittering

Skritt 2: Hvem må permitteres? Utvelgelse.

Skritt 3: Hvor lenge kan en permittering vare og muligheten for delvis permittering.

Skritt 4: Konferer med tillitsvalgte

Skritt 5: Send ut varsel

Skritt 6: Dette må arbeidsgiver betale

Du må være medlem og logge inn for å lese hele veilederen.