Innhold

Permittering - skritt for skritt

#205

Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode.


Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode.

Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. 


Innhold i veileder om permittering
  • Skritt 1: Foreligger det saklig grunn for permittering
  • Skritt 2: Hvem må permitteres? Utvelgelse.
  • Skritt 3: Hvor lenge kan en permittering vare og muligheten for delvis permittering.
  • Skritt 4: Konferer med tillitsvalgte
  • Skritt 5: Varsling til NAV
  • Skritt 6: Send ut varsel
  • Skritt 7:  Dette må du betale
  • Skritt 8: Permitteringen er iverksatt - hva nå?

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"